Stefanie Rechberger

DI Dr. Stefanie Rechberger, Akad. Rat

CENEM Coordinator (cenem.fau.de)

Department Werkstoffwissenschaften (WW)
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Mikro- und Nanostrukturforschung)

Raum: Raum 01.137
Cauerstraße 3
91058 Erlangen
  • Publications

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011